Default image

Ola

WebStories

Stories på Instagram och Facebook har blivit en riktig succéhistoria. Formatet med korta visuella berättelser fungerar perfekt för mobilen och besökaren spenderar mer tid i en story än på en traditionell sida. Baksidan med formatet är att den lever inom…

Anlita en realisatör

Under produktion Ann Lagerström Ann är journalist och författare och fokuserar idag på existentiella frågor och driver bl.a Existentiellt forum och TalaOmLivet. Hon har även haft många chefspositioner inom media och varit verksamhetsutvecklare åt många nationella mediaredaktioner. Annebritt Ullén Annebritts är en…