Joel Kotkin om ett nytt feodalsamhälle

Beskriving av Joel Kotkin

Läs mer

Wikipedia om Joel Kotkin