Det finns ett tillägg som du kan använda för att..

Tillägg: Edit Custom Fields