003. Bli först med Google Web Stories

Lanseras våren 2022

Sommaren 2020 smyglanserade Google ett nytt format för webben som de kallade för Web Stories. Inspirationen kommer från stories i sociala medier med den stora skillnaden att

  • att du själv äger innehållet
  • att de skapas i WordPress
  • att länken går tillbaka till din hemsida

Formatet är en utveckling av AMP (Acceleration Mobile Pages) med syfte att skapa snabba mobilanpassade sidor som är värda att delas.

Program för 2020-talet