Black Studio TinyMCE Widget

När du använder widgets finns det redan en text-modul, men den kan bara hantera ren text, html och skript. Vill du designa texten med exempelvis fet stil utan att koda är det detta tillägg som gäller.

Black Studio TinyMCE Widget