Coming Soon Page

När du bygger om eller göra en uppdatering kan det vara bra att inte besökaren kommer in på sidan. Coming Soon Page löser problemet, men tyvärr skräpar utvecklarna ner i admin med att erbjuda pro-versionen så frekvent att det är irriterande. Även om du avböjer kommer den att fråga igen. Irriterande men bra tillägg.

Coming Soon Page