Disable Comments

Tillägget löser spam-problemet i kommentarsfälten genom att helt enkelt ta bort möjligheten att kommentera. Vissa designmallar erbjuder den möjligheten, använd tillägget när det inte är möjligt.

Disable Comments