Jetpack från WordPress

Jetpack har länge varit ett standardtillägg men som vi nu alltmer väljer att inte installera i nya produktioner. Gratisversionen erbjuder hjälp med säkerhet och visa prestandafunktioner. Idag finns dessa funktioner direkt i WordPress eller via dedikerade säkerhetstillägg vi jobbar med.

Jetpack från WordPress