WordPress Real Media Library

Mediabiblioteket i WordPress är inte bra, det här tillägget löser det. Skapar en mappstruktur med drag and drop och mapparna kan. sedan läggas in på sajten som gallerier.

WordPress Real Media Library