Österlen i analog känsla

Bilderna är redigerade med filter som liknar analog film, i dessa fall Kodak Gold 400 från VSCO. Det är en hel del korn i bilden som tillför atmosfär, detta korn går att reducera eller tas bort vid specialbeställning.