Elementor PRO

Elementor finns i en gratisversion och en kommersiell pro-version som kostar ca 500 kr om året. Här kommer vi dels gå igenom de mer avancerade funktioner som finns i båda versionerna samt de funktioner som endast finns i PRO.

Om du har Årskort PRO ingår Elementor PRO.