WooCommerce

Aktuell status
Ej anmäld
Pris
Årskort
Kom igång

Webbens mest använda lösning för e-handeln heter WooCommerce och ägs idag av WordPress. Det är väldigt lätt att aktivera WooCommerce på din hemsida men det är en hel vetenskap att utveckla en storskalig ehandelssajt.

Vi kommer fokusera på ehandel som ett delfunktion på hemsidan, sälja några böcker, kurser eller liknande. Du kan även använda WooCommerce som en katalog utan att använda e-handelsfunktionen.

Kontakta oss om du har större ambitioner med din e-handel så kan vi lotsa dig till en aktör som är mer lämpad för den uppgiften.