#WPP – Landningssidor

Aktuell status
Ej anmäld
Pris
Gratis

Landningssidor är populärt vid exempelvis marknadskampanjer, du länkar en annons till en sida och kan sedan enkelt mäta trafik och konvertering. Ibland är landningssidorna en del av sajten, i andra fall har sidorna en helt egen design med egen logotyp. Där går även att få en helt unik webbadress vid behov.

Du kan även skapa ladningssidor som en del av din ordinarie hemsida, exempelvis som startsidor för en tjänst eller funktion.

Flexibiliteten i #WPP gör det lätt att skräddarsy landningsidor. Vi kommer här att visa hur du skapar dem med hjälp av de olika verktyg vi använder här på #WPP.

Registrering för gratiskonto kommer inom kort.