SPER – Speletiska rådet

Vi inledde samarbetet med SPER, Speletiska Rådet, redan 2014 vilket för dem till en av våra första supportkunder. Samarbetet har omfattat hemsidor, foto och support.

Den senaste hemsidan är utvecklad enligt WordPress Plug & Play kompletterat med designverktyget Elementor.

Sajten har utvecklats i nära samarbete med SPER som ansvarat för all innehållsproduktion.