TuningStudio

Workshops. Projektplats. Nätverkande.

Vi öppnar sakta på dörren till vår nya projektplats för innovation och lärande. JobbaDigitalts TuningStudio är nu tillgänglig för alla med supportavtal.

Vad behöver du hjälp med?

Beskriv det du behöver hjälp med så gott det går så förbereder vi och återkopplar.

Supportformulär

Berätta först vem du är och sedan vad du behöver hjälp med.

JobbaDigitalt TuningStudio är en fri fortsättning till WpKafé där Maria Zerihoun, Jonathan Sulo och Ola Hedin arrangerade gratis föreläsningar om WordPress på Stockholms caféer.