WpKafé 2013-2015

Under ett par år arrangerade vi WpKafé runt om i Stockholm. Maria Zerihoun var initiativtagare och ciceron, Jonathan Sulo bjöd på WP support och jag trendspanade kring tillägg och teman.

Varje WpKafé hade ett tema, SEO-optimering, skriva för webben, kodning, lms, osv. Maria inledde och sedan tog vår inbjuda tema-specialist över och avslutningsvis kom en trendspaning.

Maria arrangerade sedan WordPress-passet på Internetdagarna under två år där jag åter fick förtroendet att blicka framåt på utvecklingen inom WordPress.